තුට්ටු දෙකේ ඉස්කෝල කඩවලට රාජ්‍ය අනුමැතිය

ජාත්‍යන්තර පාසල් අලුතින් ලියාපදිංචිය අත්හිටුවීමට පසුගිය ආණ්‌ඩුව ගෙන තිබූ කැබිනට්‌ තීරණය අවලංගු කිරීමට වත්මන් ආණ්‌ඩුව තීරණය කර තිබේ.

එම කැබිනට්‌ තීරණය අවලංගු කිරීමට අදාළ කැබිනට්‌ පත්‍රිකාව ඉක්‌මනින්ම ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කෙරෙමින් පවතින බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පැවසීය.

ජාත්‍යන්තර පාසල් ලියාපදිංචිය අත්හිටුවීමට පසුගිය ආණ්‌ඩුව තීරණය කළේ එම පාසල්වල ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීමට සහ නියාමනය කිරීමට යාන්ත්‍රණයක්‌ සකස්‌ කිරීමටය. එවැනි කිසිදු ක්‍රමවේදයක්‌ සකස්‌ කිරීමකින් තොරව එම පාසල් ලියාපදිංචිය සඳහා පැවැති බාධක ඉවත් කිරීම ගැටලුවක්‌ බව අධ්‍යාපන ක්‍ෂේත්‍රයේ විද්වත්හු පවසති.