ට්‍රම්ප්ගෙ වීඩියෝවක් ලීක් වෙලා

ඇමරිකානු නව ජනාධිපතිවරයා වන ඩොනල් ට්‍රම්ප්ව බ්ලැක්මේල් කිරීමේ තර්ජනයක් රුසියාවෙන් ඇති බව ඇමරිකානු බුද්ධි අංශ ඔහුට දැනුම් දී ඇති බවට වාර්තා වේ.

ඒ ඩොනල් ට්‍රම්ප් ගණිකාවක් සමග කාමරයක සිටින වීඩියෝ දර්ශණ ඔවුන් අතට පත්වී ඇති බවට ලද තොරතුරු මතයි. මේ සම්බන්ධයෙන් ඩොනල් ට්‍රම්ප් එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන අතර, 2013 වසරේදී ඩොනල් ට්‍රම්ප් මූල්‍ය වශයෙන් රුසියාව සමග ගණුදෙනු කර ඇති අතර මිස් යුනීවර්ස් තරඟයද පැවත ඇත්තේ මොස්කවු නුවරදීය.