ඉන්දීය ධීවරයන් 51ක් නිදහස්

මෙරට අත්අඩංගුවේ සිට නිදහස ලැබූ ඉන්දීය ධීවරයන් 51 දෙනෙකු ඉන්දීය රජය වෙත බාර දී තිබේ.

අදාළ ධීවරයින් කන්කසන්තුරයට උතුරින් වූ ජාත්‍යන්තර මුහුදු සීමාවේදී ඉන්දීය රජය වෙත බාරදුන් බව නාවික හමුදාව සඳහන් කළේය.

නාවික හමුදාවේ සහය ඇතිව ශ්‍රී ලංකා වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ යාත්‍රාවකින් අදාළ ධීවරයින් ජාත්‍යන්තර මුහුදු සීමාව වෙත රැගෙන ගොස් ඇත.

එහිදී ඉන්දීය වෙරළාරක්ෂක බලකායේ ‘‘සාගර්‘‘ නෞකාව වෙත නිදහස ලැබූ ඉන්දීය ධීවරයින් බාරදී ඇති බව වාර්තා වේ.

එමෙන්ම ඉන්දීය අත්අඩංගුවේ සිට නිදහස ලැබූ මෙරට ධීවරයින් තිදෙනෙකු ද ඉන්දීය වෙරළාරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් ශ්‍රී ලංකා රජය වෙත බාරදුන් බව නාවික හමුදාව පැවසුවේය.