කොටස් වෙළෙඳ පොළ ඉහළට

කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ ඊයේ (24) දිනයේ දෛනික පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන පහ ඉක්මවා ඇත.

පසුගිය අප්‍රේල් මස 19 දිනද රුපියල් බිලියන පහ ඉක්මවීය.

එදිනෙන් පසු මාසයකට පසු නැවත වතාවක් රුපියල් බිලියන පහ ඉක්මවීම යහපත් තත්ත්වයක් බව කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ සභාපති ජේ. අබේවර්ධන මහතා දිනමිණට ප්‍රකාශ කළේය.