අමු තේ කිලෝවකට වාර්තාගත මිලක්

ඉතිහාසයේ අමු තේ දලු කිලෝවක් සඳහා හිමිවූ වැඩිම මිල මේ දිනවල ලැබීමත් සමගම තම අතමිට සරුසාර වෙමින් පවතින. බව පිටමාරුව, රෝබේරිය, එලමාන, බටවත්ත පස්සර, මැදවෙලගම ආදී බදුල්ලේ බොහෝ ප්‍රදේශයන්හි කුඩා තේ වතු හිමියෝ පවසති.

වතුවලින් නෙළනු ලබන අමු තේ දලු කිලෝවක් සඳහා මේ වනවිට රුපියල් 93.00ක වාර්තාගත මිලක් ලැබෙමින් පවතින අතර, කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ආදායම් තත්ත්වය සියයට 75-100ක් අතර ප්‍රමාණයකින් ඉහළ ගොස් ඇතැයි මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දැක්වූ පිටමාරුව වටගොම්මන කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ආර්.එම්. ප්‍රේමතිලක මහතා පැවසීය.