චංගුමීගෙන් ලංකාවට ආධාර

ශ්‍රී ලංකාවේ පැවති ගංවතුර හා නායයැම් තත්ත්වය හේතුවෙන් මියගිය සහ අවතැන් වූ ජනතාව වෙනුවෙන් ලංකාවේ ජනප්‍රිය වූ සුජාත දියණිය නමැති කොරියානු ටෙලිනාට්‍යයේ. චන්ගුමි නම් ප්‍රධාන චරිතය නිරූපණය කළ කොරියානු රංගන ශිල්පිනි ලී යන්ග් ඇ. ඩො. 50,000 පරිත්‍යාග කරයි.

ගංවතුර හා නායයැම් හේතුවෙන් පීඩාවට පත් ජනතාවට ලී යන්ග් සිය කනගාටුව පළකර ඇති අතර පීඩාවට පත්වූ ජනතාවට සහන සැලසීමට ඇය විසින් කොරියානු වොන් (56,000.000 ඇමරිකානු ඩොලර් 50,000) ක මුදලක්‌ ලංකාවට පරිත්‍යාග කර තිබේ.

එම පරිත්‍යාග මුදල කොරියාවේ සෝල් නුවර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේදී කොරියානු පදනමේ සභාපති ලී සියොන්ග් මහතා විසින් කොරියාවේ පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක වන සසන්ගා නිකපිටිය මහත්මිය වෙත බාර දී තිබේ.