ලබන 20දා දුම්රිය වෘත්තිය සමිති වර්ජනයක්

make-money-468x60-2

ලබන 20 වනදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වැඩවර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට දුම්රිය වෘත්තිය සමිති සැලසුම් කර තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් දුම්රිය බලධාරින්ට ලිඛිතව දැනුම්දී ඇති බව එම වෘත්තිය සමිති සඳහන් කළේය.

make-money-468x60-2