ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන්සේවය දුවාගන්න බෑ

ශ්‍රී ලන්කන් ගුවන්සේවය ලබන සැප්තැම්බරයෙන් පසු දුවන්න බැරි තත්ත්වයට පත්වන්නේ යැයි රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.

ඒ නිසා ආයතනය පිළීබඳව වහා ප‍්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් ගත යුතුව ඇතැයි ද අමාත්‍යවරයා කීය. ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පිළිබඳව යම් තීරණයක් ගැනීමට ආර්ථික කමිටුවට අවශ්‍ය සහාය දීම තම වගකීම වන බවද අමාත්‍යවරයා පැවැසීය.

‘‘රාජ්‍ය ව්‍යාපාර පාඩු ලබනවා. සමහර විට ලාබ ලබනවා. අපේ අමාත්‍යංශයේ වගකීම ඒවා ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කීරීමයි. බැරිනම් වෙනස්කම් කළ යුතුයි.

වසර විස්සක් තිහක් හොඳට දුවපු ආයතනයට මොකද වුණේ කියා මුලින්ම සොයා බලා කටයුතු කළ යුතුයි’’ යැයි ද අබේවර්ධන මහතා ප‍්‍රකාශ කළේය.