එළවළු මිලේ පහළ යාමක්

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේ පසුගිය දිනවල ඉහළ ගොස් තිබූ එළවළු මිල ගණන් සියයට 20ත්, 30ත් අතර පරාසයකින් පහළ බැස ඇති බව වෙළෙඳුන් පවසනවා.

පසුගිය සති කිහිපයකට පෙර වෙළදපොළට ලැබුණු එළවළු තොග ප්‍රමාණය අඩුවීම නිසා මිල ඉහළ ගොස් තිබූ අතර මේ වන විට එළවළු තොග වැඩි වශයෙන් දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය වෙත ලැබෙමින් පවතින බව සඳහන්.

කෙසේ වෙතත්, වට්ටක්කා කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 100ත්, 120ත් අතර ඉහළ තොග මිලක් වාර්තා වනවා.