ඇමෙරිකානු ඩොලරය 155ක් දක්වා ඉහළට

ඇමෙරිකා ඩොලරයක විකුණුම් මිල ඊයේ (03දා) වන විට රුපියල් 155.24ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. ඒ අනුව මෑත කාලයේදි ඇමෙරිකානු ඩොලරයක ඉහළම විකුණුම් අගය වාර්තා වීම මෙය වෙයි. මහ බැංකුව නිකුත් කළ නවතම විනිමය අනුපාත අනුව මෙම අගය දැක්වෙයි.