සුපිරි ගායක දිමංක වෙල්ලාලගෙන් කලකට පසු ලංකාවට වැදගත් මියුසික් වීඩියෝවක්.

මේ කාලේ ලංකාවේ එක එක සින්දු බිහිවෙනවා ,අලුත් සින්දු, වීඩියෝ ලිංගිකත්වය පදනම් කරගත් නිර්මාණ බොහොමයක් දවසින් දවස බිහිවෙනවා ,මෙවන් රැල්ලක් තිබෙන කාලෙක දිමංක වෙල්ලාලගේ ගයන අර්ථවත් වීඩියෝවක් මේ වන විට අන්තර්ජාලයේ ෂෙයාර් වෙමින් පවතිනවා ,එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.