රොමේෂ් සුගතපාලගේ අලුත්ම ගීතය මෙන්න

make-money-468x60-2

රොමේෂ් සුගතපාල කියන්නෙ ආපි කවුරුත් දන්නා සුපිරි ගායකයෙක්.
ඉතින් මේ දවස් වල ඔහුගේ අලුත්ම මියුසික් වීඩියෝව නිකුත් කරල තියෙනවා ඒකෙ නම තමයි ”මන්දාකිනි” .

පහළින් බලන්න රොමේෂ් සුගතපාලගේ අලුත්ම ගීතය

make-money-468x60-2