අවුරුදු 16 ක ISIS තරුණියක් අල්ලාගත් හැටි

ISIS ත්‍රස්ථවාදීන් සමග එක්වූ ජර්මානු පාසැල් සිසුවියක් ජීවග්‍රහණයෙන් අල්ලා ගැනීමට ඉරාක හමුදා සමත්වී තිබෙනවා. අවුරුදු 16 ක් වයසැති ලින්ඩා වෙන්සෙල් නැමති මෙම තරුණිය මොසුල් නගරයේදී ජීවග්‍රහණයෙන් අල්ලාගෙන ඇත.