අවුරුදු 16 ක ISIS තරුණියක් අල්ලාගත් හැටි

make-money-468x60-2

ISIS ත්‍රස්ථවාදීන් සමග එක්වූ ජර්මානු පාසැල් සිසුවියක් ජීවග්‍රහණයෙන් අල්ලා ගැනීමට ඉරාක හමුදා සමත්වී තිබෙනවා. අවුරුදු 16 ක් වයසැති ලින්ඩා වෙන්සෙල් නැමති මෙම තරුණිය මොසුල් නගරයේදී ජීවග්‍රහණයෙන් අල්ලාගෙන ඇත.

make-money-468x60-2