ඉන්දියාවේ 16 හැවිරිදි සිසුවියක් සමූහ දූෂණය කර මරා දමලා

ඉන්දියාවේ හිමාචල් ප්‍රදේශයේ පාසැල් සිසුවියක් සමූහ දූෂණය කර මරා දමා ඇති පුවතක් වාර්තා වෙනවා. 16 හැවිරිදි ඇය පාසැල් ගොස් නිවසට නොපැමිණීම හේතුවෙන් දෙමාපියන් විසින් සිදුකල පැමිණිල්ලකට අනුව පොලිසිය සිදුකල සොයාබැලීමේදී ඇය ඇඳ සිටි ඇඳුමද ඉරා දමා හලිලා නැමති කැලෑව තුල තිබී ඇගේ මල සිරුර හමුවී ඇත.

පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ ඇයව සමූහ දූෂණයට ලක්වී ඇති බවයි.