ද.අප්‍රිකානු කායවර්ධන ශූරයාගේ අවාසනාවන්ත මරණය

දකුණු අප්‍රිකානු කායවර්ධන ශුරයෙකු වන සිෆිසෝ පසුගිය දා අභාග්‍ය සම්පන්න මරණයකට මුහුණ පෑවා.

ඒ ඔහු තම තරඟයට ප්‍රථම ඇඟ උණුසුම් කර ගැනීමේදී සිදුවූ අත්වැරදීමකින් ඔහු උඩ පැනීමත් සමග ඔහු බිමට පතිතවූයේ බෙල්ල බිම වැදීමකින් වන අතර, එහිදී සිදුවූ ආබාධයකින් ඔහු එම ස්ථානයේදීම මියගොස් ඇති බවට වාර්තා වේ.