වී අස්වැන්න අඩකින් පහලට

පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් යල කන්නයේ වී වගාව හරි අඩකින් අඩුවී ඇති හෙයින් මෙවර වී අස්‌වැන්න විශාල වශයෙන් පහළ යනු ඇති බව කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ආචාර්ය ආර්. ආර්. ඒ. විඡේකෝන් මහතා පැවසීය.

සාමාන්‍යයෙන් වී වගාව හෙක්‌ටයාර් ලක්‍ෂ හතරක්‌ පමණ වගා කරන බවත්, එය මෙවර ලක්‍ෂ දෙක දක්‌වා අඩුවී ඇති බවත් හෙතෙම පැවසීය.

මේ තත්ත්වය මත වී අස්‌වැන්න ඉදිරි මස සඳහා පමණක්‌ ප්‍රමාණවත් වනු ඇති බවත්, එබැවින් සහල් හිඟයක්‌ ඇතිවිය හැකි බවත් හෙතෙම පැවසීය.