මිෂන් ඉන්පොසිබල් 6 රූගත කිරීම් අතුරතුර ටොම් කෘස් අනතුරට ලක්වූ හැටි

ලොව සුප්‍රකට චිත්‍රපට මාලාවක් වන මිෂන් ඉන්පොසිබල් චිත්‍රපටයේ හය වන නවතම ජවනිකා රුගත කිරීම් අතර තුර එහි නළු ටොම් කෘස් අනතුරකට පත්වී තිබෙනවා.

එක් ගොඩනැගිල්ලක සිට තවත් ගොඩනැගිල්ලකට පැනීමේදී මෙම අනතුර සිදුව ඇත්තේ ලන්ඩන් නුවරදීය. දැනට අවුරුදු 55 ක් වන ඔහු එම ත්‍රාස්‍යජනක පැනීම් සියල්ලම ඔහු විසින්ම සිදු කරනු ලබයි.