හජ් උත්සවය 2දා සැමරෙයි

ඉස්ලාම් භක්තිකයින් විසින් සමරන හජ් උත්සවය එළඹෙන දෙවනිදා පැවැත්වීමට තීරණය වී තිබේ.

කොළඹ මහ පල්ලිය පැවසුවේ ඊයේ(22) දිනයේදී දිවයිනේ කිසිඳු ස්ථානයක නව සඳ දිස් නොවූ බවයි.

කෙසේවෙතත් මේ හේතුවෙන් අර්ෆා දිනය එළඹෙන සැප්තැම්බර් පළවෙනිදා පැවැත්වීමට ද කොළඹ මහ පල්ලිය තීරණය කර තිබේ.

හජ් උත්සවය නිමිත්තෙන් ඉස්ලාම් බැතිමතුන් මක්කම වන්දනාවේ යෙදීම ද සිදුවන බව වාර්තා වෙයි.