ඩයලොග් ඔස්සේ 5G තාක්ෂණය

රැහැන් රහිත සන්නිවේදන තාක්‌ෂණයේ මීළඟ අදියර වෙත දකුණු ආසියාව රැගෙන යමින් 35Gbps (තත්ත්පරයට ගිගාබිට්‌ 35) වේගය ඉක්‌මවා යමින් 5G තාක්‌ෂණය මෙම කලාපය තුළ ප්‍රථම වරට හඳුන්වාදෙමින් Dialog Axiata සමාගම, දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ විදුලි සංදේශන සේවා සන්ධිස්‌ථානයක්‌ ලෙස ශ්‍රී ලංකාවට හිමි ගෞරවණීය තත්ත්වය යළිත් තහවුරු කිරීමට සමත් විය. මේ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්‌තර සඳහා දිවයින බිස්‌නස්‌ ලයිෆ් බලන්න.