අමර සර රැව් නැගේ

පණ්ඩිත් අමරදේවයන් අප අතරින් වෙන්වුවත් අමර දේවයන්ගේ හඬ, ස්වර අපේ හදවත්හි සදාකාලිකව නින්නාද වනු ඇත. අමරදේව අසපුව තැනෙන්නේ අමරදේවයන්ගේ අමර මෙහෙවර සිහිවන්නටය.

ඊයේ (28දා) එහි මුල්ගල තැබෙන්නේ අමරදේවයන්ගේ ප්‍රමුඛ රසිකයෙකු වන රටේ ප්‍රමුඛ පුරවැසියා වන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ අමරදේවයන්ගේ ප්‍රමුඛ ශිෂ්‍යාව වන නන්දා මාලිනිය අතිනි. අමරදේව අසපුව අමරදේවයන්ගේ මෙහෙය මතු පරම්පරාවටද මතකයේ රැදෙන්නට හේතුවක් වේවා.