වාහන හිමියන්ට සුභ ආරංචියක්

සුඛෝපභෝගී සහ අර්ධ සුඛෝපභෝගී හෝ අර්ධ සුඛෝපභෝගී ද්විත්ව කාර්ය වාහන සඳහා හිඟ බදු මුදල් අයකිරිමේදී සහන කාලයක් ලබාදීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාළ හිඟ බදු මුදල් ගෙවීම සඳහා හෙට සිට නොවැම්බර් 30 වනදා දක්වා මාස 3 ක කාලසීමාවක් හිමිවනු ඇති.

එමෙන්ම සියලුම හිඟ බදු මුදල් සමග සියයට 5 ක දඩ මුදලක් පමණක් අය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබාදී ඇති බවයි මෝටර් රථ ප්‍රවහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.