කතරගම පූජාභූමිය වන්දනාව ගැන ගයන ‘මැණික් ගං තෙරට’

2017-09-06-ent-46

2017-09-06-ent-48

අද වනවිට විවිධ මාතෘකා හෝ කාලීන සිදුවීම් පිළිබඳව බොහෝ ගීත නිර්මාණය වෙමින් තිබේ. ඒ අතරින් බුදු ගුණ ගීත සඳහාද බොහෝ පිරිස් යොමු වන්නේ එය වෙළෙඳ භාණ්ඩයක් කර නොගැනීමේ අරමුණෙනි. එවැනි ගීත සඳහා ඇති අඩුව නැති කිරීමට අප රටේ ප්‍රවීණ ගායක ගායිකවන් එවැනි කටයුත්තක් කිරීම ඉතාමත් ගුණගරුක කාරණාවකි.

“මැණික් ගංතෙරට අපි ආවා…

නදී දියෙන් පව් කිලි සෝදා…

වැඩසිටි අඩවියේ හිස ගාවා…

සුරිඳු වදින්නට අපි ආවා….”

අතීතතයේ සිටම කතරගම පූජාභූමිය වන්දනාව පිළිබඳව මතකයන් අවදිකරන ලස්සන නිර්මාණයක් ඉඳුනිල් අන්දරමාන සහ තීක්ෂණ අනුරාධ කලාකරුවන්ගේ හඬින් මේ වනවිට අන්තර්ජාලයට එක්කොට තිබේ. මෙවැනි ගීත මෙරට දායාද කිරීම ඉතාමත් පුන්‍යකර්මයක් බව බොහෝ දෙනා සඳහන් කර තිබේ. කතරගම පුද භූමිය පිළිබඳව නිර්මාණය වූ මෙම ගීතය බොහෝ දෙනෙකුගේ ආදරය සහ ගරුත්වය පුදකර සිටියි.

 

එළිදැක්වූ දිනය – 2017 අගෝස්තු 01

ගායනය -තීක්ෂණ අනුරාධ සහ ඉඳුනිල් අන්දරමාන්න

පදරචනය -ගනේෂ් බැද්දගේ

සංගීතය – තීක්ෂණ අනුරාධ

 

2017-09-06-ent-47