ඇයගේ රූසපුවේ රහස නිර්මාශවීමලු

ලෝ ප්‍රකට ප්ලේබෝයි සඟරාවේ සරූපී නිරූපිකාවක් වන ජෙනී සමර්ස් ගැන පසුගිය දා ලෝ පුරා කතා බහට ලක්වුනා.ඒ තවමත් 29 හැවිරිදි ඇයගේ රූසපුව පිළිබඳවයි. මෙක්සිකෝවේ ජීවත්වන ඇය ඉදිරියේදී MissBumBum තරඟය සඳහා සහභාගී වීමටද අපේක්ෂා කරන බවටත් වාර්තා වෙනවා.

ඇයගේ රූසපුවේ රහස ඇය නිර්මාංශ වීම බව ඇය පවසනවා.