සජීවී වැඩසටහන අතරතුර නිවේදකයා නිවේදිකාවව නිරුවත් කරන්න හදපු හැටි

ස්පාඤ්ඤයේ සජීවී වැඩසටහනක් අතරතුර වූ සිදුවීමක් ලෝකයේ බොහෝදෙනා අතර කතාබහට ලක්වුනා ඒ නිවේදකයා විසින් නිවේදිකාවගේ ඇඳුම කපා දැමීමේ සිද්දියක් නිසයි.

මේක විහිලුවට කලා කියලා තමයි ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් කියන්නේ පරණ කෝන්තරයක් පිරිමහන්න ඇයට මෙහෙම කලා කියලා.