වර්ෂාව මැද සිදුවූ අමුතු රිය අනතුර

make-money-468x60-2

මේ දිනවල පවතින අධික වර්ෂාව මධ්‍යයේ ඇමරිකාවේ ජෝර්ජියා ප්‍රාන්තයේ සිදුවූ අනතුරක් පිළිබඳව වාර්තා වෙනවා. මාර්ගයට ඇද හැලුන විශාල ගසක් හේතුවෙන් මෙම අනතුර සිදුවන බව සජීවීව රූගතවී තිබුනා.

make-money-468x60-2