වර්ෂාව මැද සිදුවූ අමුතු රිය අනතුර

මේ දිනවල පවතින අධික වර්ෂාව මධ්‍යයේ ඇමරිකාවේ ජෝර්ජියා ප්‍රාන්තයේ සිදුවූ අනතුරක් පිළිබඳව වාර්තා වෙනවා. මාර්ගයට ඇද හැලුන විශාල ගසක් හේතුවෙන් මෙම අනතුර සිදුවන බව සජීවීව රූගතවී තිබුනා.