පොලිසිය බන්දුගේ නිවසට යයි

බොරැල්ලේ පිහිටි පොලිස් වංචා විමර්ශන අංශයේ නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීමට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ නිවසට ගොස් ඇති බවට වාර්තා වේ.

ලොතරැයි පත් මුද්‍රණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රීවරයා කරන ලද ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස ප්‍රකාශ සටහන් කර ගෙන තිබේ.