ෆ්ලොරිඩාව අපායක් කල ඉර්මා කුණාටුව

ෆ්ලොරිඩාවට කඩා වැදුන ඉර්මා සුළි කුණුටුවෙන් සිදුවූ හානිය මේ වන තෙක් ගනන් බලා නොමැති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. මේ වන විට මිලියන 12.5 ක පමණ නිවෙස්වලට විදුලිය පවා ඇනහිට ඇති බවට වාර්තා වේ.