ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රශ්ණ පත්‍රයේත් වැරදි තිබිලා – ඇමති වාර්තාවක් කැඳවයි

මෙවර පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවැනි කොටස සම්බන්ධව අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාඡ් කාරියවසම් මහතා විසින් විභාග කොමසාරිස්‌ ජනරාල්වරයාගෙන් වාර්තාවක්‌ කැඳවා තිබේ.

ගණිතය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙවැනි කොටසේ 39 වැනි ප්‍රශ්නයට අදාළ පිළිතුර සම්බන්ධයෙන් ගැටලු මතු වී තිබේ.

මේ වන විට පිළිතුරු පත්‍ර සමීක්‍ෂණය ද අවසන් බැවින් අදාළ සිදුවීම විශාල ගැටලුවක්‌ වී තිබේ.

පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය දැඩි තරගකාරී විභාගයක්‌ වන අතර එක ලකුණකින් පවා ලැබෙන ජනප්‍රිය පාසල වෙනස්‌ වෙයි. කිසිදු දරුවකුට අසාධාරණයක්‌ නොවන පරිදි මේ ගැටලුව විසඳන බව අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාඡ් කාරියවසම් මහතා පැවසීය.