විදුලි සේවකයන් අඛණ්ඩ වර්ජනයක

විදුලබල මණ්ඩල සේවකයන් අද (13) සිට අඛණ්ඩ වැඩවර්ජනයක් දියත් කිරීමට නියමිතව ඇත.

ඒ මෙතෙක් ලංකා විදුලබල මණ්ඩලයේ සිදුවූ විශාල ප්‍රමාණයේ මුදල් වංචාවන්ට එරෙහිව විදුලි බල ඇමතිවරයා හෝ ආණ්ඩුව ක්‍රියා නොකිරීමට එරෙහිවයි.

මේ වන විට විදුලිබල මණ්ඩලයේ පහලම සේවකයෙකුගේ වැටුප රුපියල් 30,000 ක් පමණ වන අතර, ඊට සමගාමීව ඉංජිනේරු ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරියෙකු වැටුප එකට හය අනුපාතය අනුව හිමිව ඇත. එය මෙතෙක් විදුලිබල මණ්ඩලයේ ක්‍රියාත්මක වූ 1/6 වැටුප් අනුපාතයයි. නමුත් පසුගිය 2015 ජනවාරි මාසයේදී ඉන්ජිනේරු නිලධාරීන් විසින් අත්තනෝමතික ලෙස වැටුප් වැඩිකර ගැනීමක් සිදු කර ගෙන ඇති බව අනෙකුත් සියළුම විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයන් නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති පවසයි.

ඒ අනුව ඔවුන් පවසන්නේ පහල සේවකයන්ට 1/6 අනුපාතය අනුව වැටුප් විශමතා ඉහල දමන ලෙස හෝ ඉන්ජිනේරු නිලධාරීන් විසින් වංචනිකව වැඩි කරගෙන සිටින වැටුප් තලය පහලට දමා ජනතාවට විදුලි බිලෙන් සහනයක් ලබා දෙන ලෙසයි.

ලංකාවේ විදුලි ඒකකයක් සදහා ජනතාව ගෙවන මුදලෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් වැය වන්නේ මෙලස වැඩි කරගත් ඉන්ජිනේරුවන්ගේ වැටුප් සඳහා බව ලංවීම ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති සංධානය පවසයි.