දිස්ත්‍රික්ක 5 ක් නාය අවදානම්

පවතින වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 05කට නායයෑමේ අවදානම් නිවේදන නිකුත් කර ඇත.

ගාල්ල, මාතර, කළුතර, රත්නපුර සහ කෑගල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක වලට මෙම නායයෑමේ අනතුරු ඇඟවීම් නිවේදන නිකුත් කර ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේය.

වැසි සහිත කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් කුකුලේ ගඟ ජලාශයේ වාන් දොරටුද විවෘත කර තිබේ.

මේ අතර අද(14) දිනයේත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පැවැසීය.