සයිටම් ගැටළුව නිසා වෛද්‍යවරු තෙවන දිනටත් වර්ජනයේ

සයිටම් ආයතනය අහෝසි කරන ලෙස බල කරමින් රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩ වර්ජනයේ තෙවන දිනය අදයි.

අද (14) දිනයේත් දිස්ත්‍රික් 05ක වැඩවර්ජනය ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර ඇති බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව අනුරාධපුර, කුරුණෑගල, මහනුවර, රත්නපුර, ගාල්ල යන දිස්ත්‍රික්ක වල වෛද්‍යවරුන් අද දිනයේ වැඩවර්ජනයේ නිරත වනු ඇති.

වැඩවර්ජනයට සමගාමීව රථ පෙළපාලිය ද තෙවන දිනටත් ක්‍රියාත්මක බව රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමයේ මධ්‍යම කාරක සභික වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කොළඹගේ මහතා සඳහන් කළේය.