මුස්ලිම් සරණාගතයන් ලංකාවට පැමිණීමට එරෙහිව සිංහල සංවිධාන විරෝධතා

make-money-468x60-2

මියන්මාර් සරණාගතයන් ලංකාවට ගෙන්වීමට එරෙහිව හෙට දැවැන්ත විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමට සිංහලේ අපි ජාතික සංවිධානය කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

ඒ අනුව හෙට (15) නිදහස් චතුරඝ්‍රයෙන් ආරම්භ වන දැවැන්ත පාගමනකින් මියන්මාර් තානාපති කාර්යාලයට ගොස් සංදේශයක් භාරදී මේ පිළිබඳ සිංහල ජනතාවගේ විරෝධය දැක්වීමට නියමිත බව එම සංවිධානයේ ලේකම් ජඹුලේවෙල චන්දරතන හිමියන් පවසයි.

make-money-468x60-2