මුස්ලිම් සරණාගතයන් ලංකාවට පැමිණීමට එරෙහිව සිංහල සංවිධාන විරෝධතා

මියන්මාර් සරණාගතයන් ලංකාවට ගෙන්වීමට එරෙහිව හෙට දැවැන්ත විරෝධතාවයක් පැවැත්වීමට සිංහලේ අපි ජාතික සංවිධානය කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

ඒ අනුව හෙට (15) නිදහස් චතුරඝ්‍රයෙන් ආරම්භ වන දැවැන්ත පාගමනකින් මියන්මාර් තානාපති කාර්යාලයට ගොස් සංදේශයක් භාරදී මේ පිළිබඳ සිංහල ජනතාවගේ විරෝධය දැක්වීමට නියමිත බව එම සංවිධානයේ ලේකම් ජඹුලේවෙල චන්දරතන හිමියන් පවසයි.