ආවා කුඩු කල්ලියක් කොක්කුවිල් කඩයක් කුඩු කරයි

යතුරුපැදිවලින් පැමිණි කඩු කල්ලියක් විසින් යාපනය කොක්කුවිල් ප‍්‍රදේශයේ වෙළෙඳ සැලකට පහර දී ඇති බව යාපනය පොලිසිය පැවැසීය.

අට දෙනෙකුගෙන් යුතු කණ්ඩායමක් පැමිණ කොක්කුවිල් මංසන්ධිය ප‍්‍රදේශයේ වෙළෙඳ සැලකට පහරදී පළාගොස් ඇති අතර
සිද්ධියෙන් පුද්ගලයින් කිසිවෙකුටත් හානියක් සිදුවි නොමැති බවද පොලිසිය පැවසීය.

යාපනය කොක්කුවිල් ප‍්‍රදේශවාසීන් පැවසූවේ ආවා කල්ලියේ කඩු කල්ලියක් පැමිණ වෙළෙඳ සැලට පහරදී පළාගොස් ඇති බවය.