එළවළු මිල 10% කින් ඉහළ යයි

එළවළු තොග ලැබීමේ අඩුවක් හේතුවෙන් එළවළු මිල 10% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කළේ, මේ වන විට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයට එළවළු තොග ලැබීමේ අඩුවක් පවතින බවයි.

නුවරඑළිය ප්‍රදේශයෙන් ලැබෙන එළවළුවල මිල ද ඉහළ ගොස් ඇති අතර කොළඹ මැණින් වෙළඳපොළෙහි එළවළු මිල ද ඉහළගොස් ඇත.

පවතින වැසි සහිත කාලගුණය හේතුවෙන් එම තත්ත්වය උද්ගතව ඇතියි බව එළවළු වෙළෙන්දන් පවසන්නේ.