පොලිසිය ලුහුබැඳ යන මාෆියා කල්ලියට වෙන දේ

බ්‍රසීලයේ සිදුවූ අපූරු රිය අනතුරක් පිළිබඳව අන්තර්ජාලයේ සටහන් වෙලා තිබෙනවා. බ්‍රසීලය කියන්නේ ටිකක් දරුණු මිනිස්සු ඉන්න රටක්, කොල්ලකෑම් පැහැරගැනීම් කප්පම්කල්ලි බොහොමයක් රජ කරන රටක්, බ්‍රසීලයේ පොලිසියත් ඊට දෙවනි නෑ. මේ වගේ කල්ලි මෙල්ල කරන්න විශේෂ පුහුණුවක් ලබපු අය ඉන්නේ. මේ සිදුවීම ඒ වගේ අපරාධකරුවන් දෙදෙනෙක් පොලිසියෙන් පැනලා යන වෙලාවකදී ලුහුබැඳ යනකොට වෙච්ච අනතුරක්