කටුනායකට ආපු ගුවන් යානා දෙකක් හැරී මත්තලට යයි

කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළට ගොඩ බැස්සවීමට නියමිතව තිබූ ගුවන්යානා දෙකක් මත්තල ගුවන්තොටුපොළ වෙත හරවා යවා තබෙනවා.

ඒ කටුනායක ප්‍රදේශයට බලපා ඇති අයහපත් කාලගුණය හේතුවෙන්.