රත්තොට පොලිස් ස්ථානාධිපති අත්අඩංගුවට

රත්තොට පොලිසියේ ස්ථානාධිපති කපිල දිසානායක අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පොලිස් විශේෂ විමර්ශන ඒකකය විසින් සිදුකරනු ලබන විමර්ශනයකට අදාලව මේ අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත.

උඩු දුම්බර ප්‍රදේශයේ රාකාරී කරමින් සිටින අවධියේදී ඔහු විසින් ග්‍රාම නිළධාරිණියක දූෂණය කරන ලදැයි පැවසෙන අපරාධයක් පිළිබඳ කටඋත්තරයක් ලබා දීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී ඔහු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.