සනුක වික්‍රමසිංහගේ පෙරවදනක් ගීතය ගායනා කරන අවු. 12 ළමයා

රියලටි වැඩසටහන් අතර පොඩිත්තන් වෙනුවෙන්ම වෙන් වුන ජූනියර් සුපර් ස්ටාර් තරඟාවලියේ මේ වන විට අවසන් පොඩිත්තන් 24 දෙනා තෝරාගෙන හමාරයි. එහි දක්ෂන්ගේ දක්ෂයෙක් ලෙස පින්සර මධුභාෂනව හැඳින්විය හැකිය. ඒ පුංචි පුතා විසින් සනුක වික්‍රමසිංහ විසින් ගායනා කරන 'පෙරවදනක්' ගීතය ගායනා කරනවා. බලන්නකෝ ඔහුගේ දක්ෂතාව කොහොමද කියලා.