සනුක වික්‍රමසිංහගේ පෙරවදනක් ගීතය ගායනා කරන අවු. 12 ළමයා

make-money-468x60-2

රියලටි වැඩසටහන් අතර පොඩිත්තන් වෙනුවෙන්ම වෙන් වුන ජූනියර් සුපර් ස්ටාර් තරඟාවලියේ මේ වන විට අවසන් පොඩිත්තන් 24 දෙනා තෝරාගෙන හමාරයි. එහි දක්ෂන්ගේ දක්ෂයෙක් ලෙස පින්සර මධුභාෂනව හැඳින්විය හැකිය. ඒ පුංචි පුතා විසින් සනුක වික්‍රමසිංහ විසින් ගායනා කරන 'පෙරවදනක්' ගීතය ගායනා කරනවා. බලන්නකෝ ඔහුගේ දක්ෂතාව කොහොමද කියලා.

make-money-468x60-2