ටොන් 400,000ක සහල් කඩිනමින් ආනයනයට

ශ්‍රීලංකාවට අවශ්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් 400,000ක සහල්ප්‍රමාණය කඩිනමින් ආනයනය කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා විශේෂ අනුකමිටුවක් පත් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

මේ වර්ෂයේ යල කන්නයේ අපේක්ෂිත සහල් නිෂ්පාදනය 50%කින් පමණ අඩු වී ඇති බැවින් මේවසරේ දෙසැම්බර් මාසය දක්වා වෙළෙඳ පොළේ සහල් අවශ්‍යතාව සපුරාලීම සඳහා සහල් මෙට්‍රික් ටොන් 500,000ක් සමූපකාර තොග වෙළෙඳ සංස්ථාව (සතොස) මගින් ආනයනය කිරීමට රජය තීරණ කර තිබේ.

එයින් මෙට්‍රික් ටොන් 100,000ක සහල් ප්‍රමාණයක් දැනටමත් ඉන්දියාවෙන් ඇණවුම් කර ඇති අතර, ඉතිරි සහල් ප්‍රමාණය වන මෙට්‍රික් ටොන් 400,000 ක සහල් ප්‍රමාණය ආනයනය කිරීමට මෙම කමිටුව පත්කර ඇත.

මේසඳහා  භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් විශේෂ කමිටුවක් පත් කිරීමට නියමිත අතර,කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර, ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර සහ සංවර්ධන උපායමාර්ග හා ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම මහත්වරුන් විසින් මෙම යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලයට  ඉදිරිපත් කරඇත.