ආණ්ඩුවට එරෙහි අරගලයෙන් ඒකාබද්ධය පසු බසින්නේ නෑ

කුමන අභියෝග එල්ල වුවද ආණ්ඩුව ගෙන යන වැඩපිළිවෙලට එරෙහිව අඛණ්ඩව අරගල සිදුකරන බව ඒකාබද්ධ. විපක්ෂය පැවැසිය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පියල් නිශාන්ත මහතා පෙන්වාදෙන්නේ විපක්ෂයේ හඬ මර්දනය කිරීමට ආණ්ඩුව විවිධ උපක්‍රම ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටින බවයි.

කළුතර ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් පියල් නිශාන්ත මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.