අනුෂ්ක උදානගෙන් අලුත් සිංදුවක්

අනුෂ්ක උදාන ගැන අමුතුවෙන් කිව යුතු නොමැත. ඔහුගේ එකම හීන වී තිබෙන්නේ ගායන පැතිකඩයි. ඔහුගේ නවතම ගීතයක් ඉදිරියේදී එළිදැක්වීමට සූදානම් බවයි ආරංචි වුනේ, ඒ ගැන ඔහු කිව්වේ මෙවැන්නකි.

''මගේ අලුත්ම ගීතය තමයි එළිදක්වන්න ඉන්නේ. ‘මැරුණු හිතේ’ සිංදුවට පස්සේ එන ඊළඟ සිංදුව තමයි ‘කඳුළැල්ලක’ සිංදුව. නොවැම්බර් මුල් සතියේ සෝෂල් මීඩියාවලට දානවා. පුරුදු විදිහටම ගිහිල්ලා ටීවී සහ එෆ්එම් චැනල්වලටත් දෙනවා. පැකේජ් ගහන කට්ටිය නොගහ ඉඳියි. නමුත් මට සෝෂල් මීඩියා ගැන විශ්වාසයි. සිංදුව ලිව්වේ සහ මෙලඩිය, භාෂි දෙවංගගේ. මෙකේ මික්සින් මාස්ටරින් කරන්නේ මියුසික් අවන් ස්ටූඩියෝව. වීඩියෝ එක කරන්නේ ලක්ෂාන් එදිරිසිංහ (ප්‍රයිම් මීඩියා)