කිරිපිටි මිල ඉහළ යයි?

කිරිපිටි කිලෝවක් සඳහා රුපියල් 100 වැඩිවීමක් ලබාදෙන ලෙස හෝ ආනයනික කිරිපිටි සඳහා පනවා තිබෙන 15%ක වැට්බද්ද ඉවත් කරන ලෙස කිරිපිටි සමාගම් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් හා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ලෝක වෙළෙඳ පොළේ කිරිපිටි මෙට්‍රික් ටොන් එකක මිල ඩොලර් 3300, 3400 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබීම හා ආනයනික කිරිපිටිවලට මෙතෙක් නොතිබුණු වැට් බද්දක් පැනවීම හේතුවෙන් කිරිපිටි සමාගම් මාස ගණනාවක සිට විශාල වශයෙන් පාඩු ලැබීම මෙයට හේතුවී ඇතැයි කිරිපිටි සමාගම් ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.

පසුගිය වසරේ ලෝක වෙළෙඳ පොළේ ඩොලර් 2700, 2800කට තිබූ කිරිපිටි මෙට්‍රික් ටොන් එකක මිල මේ වනවිට ඩොලර් 3300, 3400 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි සමාගම් පවසයි.

දැනට කිරිපිටි ග්‍රෑම් 400ක මිල රුපියල් 325ක් වන අතර කිලෝවක මිල රුපියල් 810කි.