ඇමරිකාවේ නවතම නිපැයුම බල්ටි ගහන රොබෝ

ඇමරිකාවේ බොස්ටන් ඩයිනමික් සමාගම විසින් නවතම නිපැයුම ලෙස මිනිස් සිරුරට සමානකම් ඇති එතරම්ම දක්ෂතා ඇති රොබෝ යන්ත්‍රයක් නිපදවා තිබෙනවා.

අඩි 5 යි අඟල් 9 කින් සමන්විත මෙම රොබෝ යන්ත්‍රය මෙම වසරේදී නිපදවා ඇති අතර, එහි බර රාත්තල් 167ක් වන බවට වාර්තා වෙනවා බලන්නකෝ කොහොමද වැඩ කියලා.