කෙල්ලො කරන හැංගුන පෙට්ටියේ සෙල්ලම

කාලෙන් කාලෙට එක එක රැළි එනවනේ එක සැරයක් අයිස් බකට් ආවා ආන්න ඒ වගේ රැල්ලක් තමයි මේ ඉන්විසිබල් බොක්ස් රැල්ල දැන් හැමෝම ඉන්විසිබල් බොක්ස් රැල්ලට සෙට් වෙලා.

හැමෝම දැන් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පටන් අරන් තාම හැබැයි ලංකාවට නම් ඇවිත් නැහැ බලන්නකෝ කොහොමද කියලා පෙටිටියේ සෙල්ලම.