අගමැතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හෙට (08දා) පාර්ලිමේන්තවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක්. සිදුකිරීමට නියමිතය.

රටේ ඇති වූ නියං තත්ත්වයත්, වැසි හා ගංවතුර තර්ජනයත් හේතුවෙන් මෙරට කෘෂිකර්මාන්තයට ඇති වූ දැඩි බලපෑම හේතුවෙන් සහල් සහ පොල් මිල ඉහළයෑමට තුඩුදුන් කරුණු පිළිබඳ සිය විශේෂ ප්‍රකාශයේදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් විස්තර කිරීමට නියමිතය.

මිල ඉහළ යෑම හේතුවෙන් පරිභෝගිකයන්ට සිදුවන අපහසුතාව නිසා සහල්, පොල් අපනයනයට කැබිනට් මණ්ඩලය ගත් තීරණය පිළිබඳවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා සිය ප්‍රකාශයේදී අදහස් දක්වනු ඇත.