නව සුරැකුම්පත් හා විනිමය පනත පාර්ලිමේන්තුවට

බැඳුම්කර නිකුත්කිරීම, කොටස් ව්‍යාපාර වස්තු සහ ණයකර නිකුතු නියාමනය සඳහා ශ්‍රීලංකා සුරැකුම්පත්. සහ විනිමය කොමිෂන් සභාවක් පත්කිරීමට බලය පැවරෙන සුරැකුම්පත් විනිමය පනත් කෙටුම්පත ආණ්ඩුව ඊයේ (06දා) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය.

ආණ්ඩුපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා විසින් මෙම පනත් කෙටුම්පත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරිණි.

මෙම පනත් කෙටුම්පතට අනුව බැඳුම්කර,  කොටස් ව්‍යාපාර වස්තු, ණයකර නිකුත්කි රීම නියාමනය කිරීමේ කොමිසම සඳහා පෞද්ගලික අංශයේ සුරැකුම්පත් වෙළෙඳ පොළ සම්බන්ධයෙන් විශේෂඥ දැනුම ඇති පුද්ගලයන් 06 දෙනෙකු, මහබැංකුවේ නියෝජ්‍ය මහබැංකු අධිපතිවරයෙකු, භාණ්ඩාගාරයේ අතිරේක ලේකම්වරයෙකු, ශ්‍රීලංකා වරලත් ගණකාධිකාරීවරුන්ගේ සංගමයේ නියෝජිතයෙකු හා සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්වරයෙකුගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත්කෙරෙනු ඇත.

එම කොමිසම පත්කිරීමට බලය පවරා ඇත්තේ අදාළ විෂයභාර අමාත්‍යවරයාටය.

සුරැකුම්පත් වෙළෙඳ පොළ ප්‍රවර්ධනය පිළිබඳ රජයට උපදෙස් දීම, සුරැකුම්පත් වෙළෙඳ පොළට අදාළ ආයතනවලට බලපත්‍ර ලබාදීම, සුරැකුම් පත් වෙළෙඳ පොළ නියෝජනය,  බලපත්‍ර අවලංගුකිරීම වැනි බලතල හා කාර්යභාරයන් සිදුකිරීමේ බලය මෙම කොමිසමට පැවරේ.