බැඳුම්කර කොමිසමේවාර්තාව හෙට ජනපතිට

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා පත්කර ඇති ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිසමේ වාර්තාව හෙට (08දා)දින ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට බාරදීමට නියමිතය.

වත්මන් රජය යටතේ වූ2015 පෙබරවාරි මස පළමුවැනිදාත්,2016 මාර්තු මස 31 වැනිදාත් අතර කාලයේදී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් මෙම ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිසම පත් කරන ලද අතර, මාස 10ක පමණ කාලයක් පුරා එම සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ සාක්‍ෂි විමසීමෙන් අනතුරුව සකස් කළ වාර්තාව මෙලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට බාරදීමට නියමිතය.

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ සොයාබැලීම සඳහා පත්කර ඇති ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිසමේ කාලයද හෙට (08දා)දිනයෙන් අවසන් වීමට නියමිතය.

මෙම ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිසම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන් වන කේ.ටී. චිත්‍රසිරි (සභාපති),ප්‍රසන්න ජයවර්ධන සහ හිටපු නියෝජ්‍ය විගණකාධිපති වේලුපිල්ලේ කන්දසාමි යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විතය.