උප පොලිස් පරීක්ෂකලා 3029කට උසස්වීම්

උප පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරේ දැනට කටයුතු කරන නිලධාරීන් 3029 දෙනෙකුට පොලිස් පරීක්ෂක තනතුරට උසස්වීම් හිමිවන බව නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පවසනවා. ඒ වෙනුවෙන් අවශ්‍ය පියවර ගැනීම කඩිනම් කරන බවයි විෂයභාර අමාත්‍ය සාගල රත්නායක පැවසුවේ.

ඒ අනුව, මේ වනවිට උප පොලිස් පරීක්ෂක සේවයේ වසර 8ක සේවා කාලය සම්පූර්ණ කළ නිලධාරීන් 2426ටද අධි සේවය මත උසස් වීම් ලබා දෙනු ඇති. මෙම ක‍්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීම නිසා පොලිස් උප පරීක්ෂකවරුන්ට, පොලිස් පරීක්ෂක ධුරය සඳහා උසස් වීමට තිබූ අවදානම ද ඉවත් වන බවයි නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පවසන්නේ. එමෙන්ම මේ වනවිට කාන්තා උප පොලිස් පරීක්ෂක සේවයේ කටයුතු කළ නිලධාරින් 320 දෙනෙකුට ද උසස් වීම් හිමිවනු ඇති.

මෙම ක‍්‍රියාවලිය මගින් ශ‍්‍රී ලංකා පොලිසියේ උසස් විම් ක‍්‍රියාවලිය කඩිනම් වන බවයි අමාත්‍ය සාගල රත්නායක වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.