ඡන්දයට චණ්ඩිකම් එපා

ඉදිරි පළාත් පාලන මැතිවරණය සාමකාමීව නිත්‍යානුකූලව හා ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තොරව පැවැත්වීම සඳහා සියලු. පළාත් පාලන ආයතනවල අපේක්ෂකයන් දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නැයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පක්ෂ නායකයන්ට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා උපදෙස් දී තිබේ.
ඇතැම් අය ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සඳහා අපේක්ෂකයන් හා සාමාජිකයන් ඇද ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළවල් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානමක් තිබෙන බවට තොරතුරු ලැබි තිබෙන බවද එවැනි යම් තත්ත්වයක් සඳහා උත්සාහ කරන පුද්ගලයන් නීතියේ රැහැනට අල්ලා දීමට පියවර ගත යුතු බවද රාජපක්ෂ මහතා විපක්ෂ නායකයන්ට දන්වා ඇත.
දැනටමත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ප්‍රමුඛ සන්ධානයට විශේෂ ජයග්‍රහණයක් හිමිවන බව බුද්ධි අංශ පෙන්වා දී තිබෙනවා. මේ නිසා තමයි මැතිවරණය කල්දැමීමට ආණ්ඩුව උත්සාහ කරන්නේ කරන්න. මැතිවරණය කල් දාගන්න නොහැකි වුවහොත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තුළ භේද ඇති කිරීමේ කුමන්ත්‍රණයක් දැනටමත් දියත් කර තිබෙනවා. මොන විදිහකින් හෝ අපේ ජයග්‍රහණය වැළැක්වීමට එ.ජා.ප.ය ප්‍රමුඛ ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත් සියලු අපේක්ෂකයන් හා පාක්ෂිකයන් දැනුවත් කර මැතිවරණය සාමකාමීව පවත්වා අපේ ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණයක් කරවීමට සියලුදෙනා කැපවිය යුතු බවද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර ඇත.