පාර්ලිමේන්තුවේ ගුටි බැට හුවමාරුවක් – මන්ත්‍රිවරුන්ට එළව එළවා පහරදෙයි (VIDEO)

පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ උණුසුම්කාරී තත්ත්වය ගුටි බැට හුවමාරුවක් දක්වා දුරදිග ගොස් තිබෙනවා.

ඒ අනුව මන්ත්‍රිවරුන් අතර මෙලෙස ගුටි බැට හුවමාරුවක් සිදුව ඇති බවයි අප පාර්ලිමේන්තු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

ආණ්ඩුවේ හා ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු අතර මෙම ගුටි ඇන ගැනීම සිදුව තිබෙනවා.

මන්ත්‍රීවරියන් දෙදෙනෙකුත් ගුටි බැට හුවමාරුවට මැදි වූ බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

රෝහිණී කවිරත්න සහ තුසිතා විජයමාන්න එම මන්ත්‍රිවරියන් දෙදෙනායි.

මන්ත්‍රීවරුන්ට එලව එලවා පහරදී ඇති අතර “කවුද හොරා – රනිල් හොරා….” ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විරෝධතා පාඨ කියද්දී “කවුද හොරා මහින්ද හොරා” ලෙස ආණ්ඩු පක්ෂයෙන් විරෝධතා පාඨ කියා සිටියා.

මේ අතර විරෝධතා සහ ගැටුම් හේතුවෙන් ජනවාරි මස 23 වැනිදා සවස 1.00 දක්වා පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට කටයුතු කළා.

(වීඩියෝවක් පහතින් දැක්වෙයි)